Sondej Marek Zbigniew, Dopuszczalność stosowania w drodze analogii przepisów o przedawnieniu do biegu terminu zawitego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność stosowania w drodze analogii przepisów o przedawnieniu do biegu terminu zawitego

W systemie prawa cywilnego znane są dwie instytucje ograniczające dochodzenie uprawnień ze względu na upływ czasu - przedawnienie oraz terminy zawite, brak natomiast regulacji posługującej się pojęciem terminu zawitego i określającej jego cechy. Niektóre przepisy jedynie wskazują terminy uznawane za zawite i określają początek ich biegu. Przepisy zawarte w art. 117-125 k.c. odnoszą się tylko do przedawnienia, a żaden przepis nie przewiduje stosowania tego uregulowania do terminów zawitych. Do terminów zawitych nie miał również zastosowania, uchylony już art. 117 § 3 k.c. pozwalający na uwzględnienie w warunkach w nim określonych roszczenia przedawnionego. Nie oznacza to jednak, że kwestia dopuszczalności stosowania w drodze analogii przepisów o przedawnieniu roszczeń do biegu terminów zawitych jest w orzecznictwie sądowym jednolicie postrzegana.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX