Węgrzynowski Łukasz, Dopuszczalność stosowania w drodze analogii przepisów prawa odnoszących się do układów zbiorowych pracy do paktu socjalnego zawartego w związku z komercjalizacją albo prywatyzacją

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność stosowania w drodze analogii przepisów prawa odnoszących się do układów zbiorowych pracy do paktu socjalnego zawartego w związku z komercjalizacją albo prywatyzacją

W orzecznictwie można odnotować rozbieżność stanowisk co do dopuszczalności stosowania w drodze analogii przepisów prawa odnoszących się do układów zbiorowych pracy do paktu socjalnego zawartego w związku z komercjalizacją albo prywatyzacją. Kwestia ta ma istotne znaczenie praktyczne, łączy się również z oceną prawną paktu socjalnego jak też wzajemną relacją między paktem socjalnym a układem zbiorowym pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX