Dopuszczalność stosowania do oceny czynności procesowych art. 5 k.c. - OpenLEX

Walczyński Ignacy, Dopuszczalność stosowania do oceny czynności procesowych art. 5 k.c.

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność stosowania do oceny czynności procesowych art. 5 k.c.

W orzecznictwie powstała rozbieżność poglądów odnośnie tego, czy w dziedzinie prawa procesowego, a więc prawa publicznego, dopuszczalne jest ocenianie czynności procesowych stron na płaszczyźnie zakazu nadużycia praw. Zarysowały się dwa przeciwstawne stanowiska. Zgodnie z pierwszym stanowiskiem dopuszczalne jest stosowania do oceny czynności procesowych art. 5 k.c. W świetle stanowiska przeciwnego nie można stosować art. 5 k.c. do czynności procesowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX