Krudysz Marcin, Dopuszczalność różnicowania kręgu podmiotów uprawnionych do skutecznego ubiegania się o rentę strukturalną w aktach rangi podustawowej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność różnicowania kręgu podmiotów uprawnionych do skutecznego ubiegania się o rentę strukturalną w aktach rangi podustawowej

Przekazanie gospodarstwa rolnego jest jednym z warunków otrzymania renty strukturalnej. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, warunek przekazania gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 4 pkt 5, uważa się za spełniony, jeżeli zostały przekazane wszystkie użytki rolne wchodzące w skład tego gospodarstwa, będące zarówno przedmiotem odrębnej własności rolnika i jego małżonka, jak również przedmiotem ich współwłasności.

Zidentyfikowany w judykaturze problem dotyczy rozstrzygnięcia, czy dopuszczalne było różnicowanie kręgu podmiotów uprawnionych do skutecznego ubiegania się o rentę strukturalną w aktach rangi podustawowej.

Idąc dalej, czy § 6 ust. 1 pkt 1 oraz § 19 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia są zgodne z delegacją ustawową zawartą w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX