Dopuszczalność przedstawienia przez sąd drugiej instancji Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego,... - OpenLEX

Walczyński Ignacy, Dopuszczalność przedstawienia przez sąd drugiej instancji Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego, dotyczącego kwestii, w której sąd drugiej instancji jest związany na mocy art. 386 § 6 k.p.c. oceną prawną zawartą we wcześniejszym wyroku kasatoryjnym tego sądu

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność przedstawienia przez sąd drugiej instancji Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego, dotyczącego kwestii, w której sąd drugiej instancji jest związany na mocy art. 386 § 6 k.p.c. oceną prawną zawartą we wcześniejszym wyroku kasatoryjnym tego sądu

Rozbieżności w orzecznictwie dotyczą związania Sądu Najwyższego oceną prawną i wskazaniami co do dalszego postępowania przy rozpoznawaniu skargi kasacyjnej, wyrażonymi w uzasadnieniu kasatoryjnego orzeczenia sądu drugiej instancji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX