Partyk Tomasz, Dopuszczalność podejmowania przez rodziców czynności procesowych imieniem małoletnich dzieci bez zezwolenia sądu opiekuńczego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność podejmowania przez rodziców czynności procesowych imieniem małoletnich dzieci bez zezwolenia sądu opiekuńczego

W orzecznictwie ugruntował się pogląd, zgodnie z którym rodzice mogą imieniem swoich małoletnich dzieci podejmować bez zezwolenia sądu opiekuńczego takie czynności procesowe, które zmierzają do przysporzenia bądź zachowania przysługującego małoletniemu roszczenia. W szczególności zatem wolno rodzicom samodzielnie wytoczyć powództwo o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia lub o inne roszczenia, zmierzające do poprawy sytuacji prawnej dziecka. Natomiast nie jest dopuszczalnym podejmowanie przez rodziców imieniem małoletnich dzieci bez zezwolenia sądu opiekuńczego takich czynności procesowych, które mogłyby zagrażać majątkowym interesom dziecka. Zaliczyć można do nich zawarcie ugody sądowej lub zrzeczenie się roszczenia. Czynność taka dokonana bez zezwolenia sądu opiekuńczego jest nieważna.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX