Dokonywanie ustaleń faktycznych na podstawie zeznań osoby dokonującej rozpytania świadka lub oskarżonego - OpenLEX

Gabriel-Węglowski Michał, Dokonywanie ustaleń faktycznych na podstawie zeznań osoby dokonującej rozpytania świadka lub oskarżonego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Dokonywanie ustaleń faktycznych na podstawie zeznań osoby dokonującej rozpytania świadka lub oskarżonego

W praktyce śledczej, gdy dojdzie do tzw. rozpytania osoby, która następnie złoży wyjaśnienia jako podejrzany lub oskarżony, albo zeznania jako świadek, może dojść do rozbieżności treści między owym rozpytaniem a formalnie odebraną do protokołu relacją. Wówczas logicznym wydaje się wniosek o konieczności przesłuchania osoby, która dokonała takiego rozpytania, a zwłaszcza, gdy sporządziła z takiej czynności notatkę urzędową. Najczęściej będzie to oczywiście policjant lub funkcjonariusz innego organu procesowego. W tej kwestii zarysowały się trzy poglądy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX