Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Charakter prawny okresów wypowiedzenia

Kodeks pracy przewiduje w art. 36 § 5 k.p. możliwość wydłużenia okresu wypowiedzenia, jednak dotyczy ona wyłącznie pracowników zatrudnianych na stanowiskach związanych z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie. Wówczas strony mogą ustalić w umowie o pracę, że okres wypowiedzenia zamiast dwa tygodnie lub miesiąc wynosić będzie odpowiednio miesiąc lub trzy miesiące. Poza wskazanym wyżej wyjątkiem przepisy nie odpowiadają wprost na pytanie o prawną dopuszczalność umownego przedłużenia ustawowych okresów wypowiedzenia. W orzecznictwie sprzed 1990 roku Sąd Najwyższy jednoznacznie kwestionował dopuszczalność modyfikowania okresu wypowiedzenia wolą stron stosunku pracy, prezentując pogląd o dwustronnie bezwzględnie obowiązującym i tym samym „sztywnym” charakterze okresu wypowiedzenia. Zasadniczy zwrot linii orzeczniczej nastąpił po 1990 roku i aktualnie – pod pewnymi warunkami – w orzecznictwie uznaje się taką praktykę za dopuszczalną.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?