Walczyński Ignacy, Charakter prawny odsetek od dopłaty pieniężnej (spłaty) w przypadku zniesienia współwłasności

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Charakter prawny odsetek od dopłaty pieniężnej (spłaty) w przypadku zniesienia współwłasności

Charakter prawny odsetek od dopłaty pieniężnej (spłaty) w przypadku zniesienia współwłasności budzi w orzecznictwie Sądu Najwyższego rozbieżności. Zgodnie z jednym stanowiskiem odsetki od dopłaty pieniężnej (spłaty) w przypadku zniesienia współwłasności, o których stanowi art. 212 § 3 k.c., są odsetkami za opóźnienie. Zgodnie natomiast z odmiennym stanowiskiem odsetki takie mają charakter mieszany: odsetek tzw. kredytowych i odsetek za opóźnienie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX