Walczyński Ignacy, Charakter prawny dodatku mieszkaniowego przysługującego nauczycielom

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Charakter prawny dodatku mieszkaniowego przysługującego nauczycielom

W orzecznictwie pojawiły się rozbieżności dotyczące charakteru prawnego dodatku mieszkaniowego przysługującego nauczycielom na podstawie art. 54 ust. 3 Karty Nauczyciela.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX