Krudysz Marcin, Charakter posiedzeń jawnych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autor:

Charakter posiedzeń jawnych

Na gruncie rozważań procesowych Sądu Najwyższego pojawiły się wątpliwości dotyczące wzajemnych relacji pomiędzy posiedzeniem jawnym i rozprawą. Według jednego poglądu, posiedzenie jawne nie różni się zasadniczo od rozprawy, pogląd przeciwny zakłada natomiast, że posiedzenie jawne jest alternatywne wobec rozprawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX