Charakter oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - OpenLEX

Koralewski Michał, Charakter oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Linie orzecznicze
Opublikowano: ABC
Status: Aktualna
Autor:

Charakter oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Wśród obligatoryjnych załączników do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę ustawa Prawo budowlane wymienia oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W praktyce orzeczniczej powstał spór, czy organ architektoniczno - budowlany uprawniony jest do jego weryfikacji, czy może poprzestać na jego przyjęciu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX