Węgrzynowski Łukasz, Charakter odpowiedzialności Skarbu Państwa i prywatyzowanej spółki z tytułu pozbawienia albo ograniczenia prawa nieodpłatnego nabycia akcji

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Charakter odpowiedzialności Skarbu Państwa i prywatyzowanej spółki z tytułu pozbawienia albo ograniczenia prawa nieodpłatnego nabycia akcji

W orzecznictwie można odnotować rozbieżności co do oceny charakteru odpowiedzialności Skarbu Państwa i prywatyzowanej spółki z tytułu pozbawienia albo ograniczenia prawa nieodpłatnego nabycia akcji. Przyjmowano ściśle kontraktowy charakter tej odpowiedzialności, co czasem łączono z wyraźnym wykluczeniem możliwości przyjęcia tu deliktu. W niektórych orzeczeniach dopuszczano zarówno kontraktowy, jak i deliktowy charakter odpowiedzialności z tytułu pozbawienia bądź ograniczenia prawa nieodpłatnego nabycia akcji, choć jednocześnie zwykle podkreślano, że bardziej korzystne dla poszkodowanego jest stosowanie tu art. 471 k.c. Wreszcie w kilku orzeczeniach przyjęto wyraźnie deliktowy charakter odpowiedzialności Skarbu Państwa i prywatyzowanej spółki. Wielość stanowisk nie wynika wyłącznie ze sporów co do prawidłowej kwalifikacji prawnej. Wiąże się również z tym, że w niektórych stanach faktycznych pojawiały się dodatkowe okoliczności, skutkujące możliwością podniesienia szczególnych roszczeń obok roszczenia podstawowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX