Charakter odpowiedzialności pracodawcy z tytułu utraty prawa do nabycia akcji przez uprawnionego pracownika - OpenLEX

Walczyński Ignacy, Charakter odpowiedzialności pracodawcy z tytułu utraty prawa do nabycia akcji przez uprawnionego pracownika

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Charakter odpowiedzialności pracodawcy z tytułu utraty prawa do nabycia akcji przez uprawnionego pracownika

W orzecznictwie Sądu Najwyższego ujawniły się rozbieżności w kształtowaniu podstawy odpowiedzialności pracodawcy - spółki powstałej w wyniku komercjalizacji - z tytułu utraty prawa do nabycia akcji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX