Daszkiewicz Amelia, Zasady zarządzania mieniem państwowym. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 24 marca 2020 r.
Autor komentarza:

Zasady zarządzania mieniem państwowym. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres przedmiotowy

1.Uwagi ogólne

Artykuł 1 u.z.m.p. określa przedmiot i zakres regulacji. Zgodnie z powołanym przepisem przedmiotem ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym jest określenie zasad zarządzania mieniem państwowym w zakresie nieuregulowanym w innych przepisach. Dla zrozumienia i dokonania właściwej interpretacji przedmiotu tego aktu prawnego niezbędne jest przede wszystkim ustalenie właściciela mienia państwowego oraz wskazanie, czym jest zarządzanie mieniem oraz jakie czynności objęte są tym pojęciem. Wobec braku regulacji, która określałaby ustrój Skarbu Państwa jako osoby prawnej stanowiącej emanację państwa, pożądane jest dokonanie próby ustalenia statusu państwa działającego w sferze dominium. Jednocześnie, mając na względzie, że znaczna liczba przepisów omawianej ustawy nie stanowi nowych regulacji, lecz została przeniesiona z innych ustaw, takich jak chociażby ustawaz 30.08.1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. z 2018 r. poz....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX