Banaszewska Anna, Biadun Dobrawa, Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2023
Stan prawny: 1 marca 2023 r.
Autorzy komentarza:

Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Ustawa należy do systemu przepisów zapewniających ochronę zdrowia publicznego, w tym celu określa zasady i tryb postępowania w związku z zakażeniami i chorobami zakaźnymi.

Za zakażenia ustawa przyjmuje wniknięcia do organizmu i rozwoju w nim biologicznych czynników chorobotwórczych, tj. posiadających zdolność wywoływania objawów chorobowych drobnoustrojów komórkowych lub wytwarzanych przez nie produktów, zewnętrznych i wewnętrznych pasożytów człowieka lub wytwarzanych przez nie produktów, cząstek bezkomórkowych zdolnych do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowanych genetycznie hodowli komórkowych lub wytwarzanych przez nie produktów (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 32 w zw. z art. 2 pkt 2 u.ch.z.). Natomiast jako chorobę zakaźną ustawa przyjmuje chorobę, która została wywołana przez biologiczne czynniki chorobotwórcze (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 3 w zw. z art. 2 pkt 2 u.ch.z.).

Realizując obowiązek ochrony zdrowia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX