Mędrala Małgorzata, Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 1 grudnia 2021 r.
Autor komentarza:

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot ustawy; zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników jednostek sfery budżetowej

Zasady tworzenia i gospodarowania funduszem

1.

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zastąpiła ustawę z 24.10.1986 r. o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Dz.U. z 1990 r. Nr 58, poz. 343). Aktualna ustawa ma zastosowanie do wszystkich pracodawców, gdy tymczasem poprzednia ustawa obejmowała swym zakresem przedmiotowym tylko jednostki gospodarki uspołecznionej.

2.

Artykuł 1 ust. 1 zakreśla zakres przedmiotowy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Celem ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych jest określenie zasad tworzenia ZFŚS i gospodarowania jego środkami przez pracodawców.

3.

Przez pojęcie „zasady gospodarowania” należy rozumieć „tryb podejmowania decyzji w kwestii wydatkowania środków (ustalenie przeznaczenia, konsultacji ze związkami zawodowymi), ich gromadzenia oraz sposób przechowywania (na odrębnym rachunku)” .

4.

Jak wskazuje Ł....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX