Federczyk Wojciech, Kosieradzka-Federczyk Agata, Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2013
Stan prawny: 18 listopada 2013 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Komentarz

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)

Komentowana ustawa jest jednym z kilku aktów prawnych odnoszących się do odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie stanu środowiska. Inne regulacje dotyczące odpowiedzialności znajdują się m.in. w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm., dalej: ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa p.o.ś.), w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej: k.c. ) W związku z tym, że każda z ustaw zawiera rozwiązania o charakterze komplementarnym, konieczne jest dokładne zapoznanie się z zakresem przedmiotowym poszczególnych ustaw, tak aby zastosować właściwy stan prawny do danego przypadku.

Artykuł 1 precyzuje, że ustawa zawiera regulacje odnoszące się do dwóch przypadków: po pierwsze – zapobieganie szkodom w środowisku, po drugie – naprawa zaistniałych szkód w środowisku. W kolejnych artykułach został dokładnie przedstawiony zakres przedmiotowy ustawy.

Już na samym początku warto...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX