Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Komentarz, [w:] Prawo pracy - OpenLEX

Skoczyński Jacek, Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Komentarz, [w:] Prawo pracy

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2004
Stan prawny: 1 stycznia 2004 r.
Autor komentarza:

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Komentarz, [w:] Prawo pracy

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1. Zgodnie z art. 16 i art. 94 pkt 8 k.p. pracodawca powinien w miarę możliwości i warunków zaspokajać potrzeby bytowe, socjalne i kulturalne pracowników. W kodeksie pracy ustawodawca nie nałożył więc na pracodawców bezwzględnego obowiązku prowadzenia działalności socjalnej na rzecz pracowników, lecz jedynie postuluje prowadzenie takiej działalności. W świetle przepisów kodeksu pracy zakładowa działalność socjalna jest sprawą pozostawioną do uregulowania w układach zbiorowych pracy. Przedstawiona regulacja zakładowej działalności socjalnej w kodeksie pracy została ustanowiona przez nowelizację kodeksu pracy z dnia 2 lutego 1996 r. (Dz. U. Nr 24, poz.110). Poprzednio obowiązująca regulacja zakładowej działalności socjalnej w kodeksie pracy, pochodząca z okresu gospodarki socjalistycznej, ustanawiała bezwzględny obowiązek pracodawcy (zakładu pracy) przejawiania troski o zaspokajanie bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników.

Ustawa o zakładowym funduszu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX