Modzelewski Zdzisław, Mularczyk Grzegorz, Ustawa o VAT. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2006
Stan prawny: 16 sierpnia 2006 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o VAT. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Przedmiot ustawy. W ust. 1 określono zakres przedmiotowy ustawy, którym jest opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. Należy zauważyć, że w przeciwieństwie do ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50), zakres przedmiotowy komentowanej ustawy obejmuje tylko podatek od towarów i usług. Opodatkowanie podatkiem akcyzowym zostało uregulowane w odrębnej ustawie z 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257).

2.

Podatek od towarów i usług. Obowiązujący w Polsce podatek od towarów i usług, znany i zwany potocznie jako VAT lub podatek VAT , jest podatkiem pośrednim.

Podatkami pośrednimi nazywa się podatki skonstruowane w ten sposób, że podmiot będący z formalnoprawnego punktu widzenia podatnikiem tego podatku nie ponosi ciężaru ekonomicznego tego podatku – podatkiem faktycznie obciążony jest bowiem inny podmiot. Właśnie VAT jest sztandarowym przykładem takiego opodatkowania, gdyż jego konstrukcja...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX