Modzelewski Zdzisław, Mularczyk Grzegorz, Ustawa o VAT. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2003
Stan prawny: 1 września 2003 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o VAT. Komentarz

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)

NOTA REDAKCYJNA

Komentarz uwzględnia przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 27, poz. 269), które utraciły moc na podstawie § 30 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 221, poz. 2196) z dniem 1 stycznia 2004 r.

1. Przedmiot i systematyka ustawy.

W przepisie ust. 1 określony został zakres przedmiotowy ustawy. Obejmuje on dwa podatki: podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.

Regulacjom obowiązującym tylko w podatku od towarów i usług poświęcony został rozdział 2, zaś w podatku akcyzowym (zwanym „akcyzą”) - rozdział 3; pozostałe rozdziały, tj. rozdział 1 „Przepisy ogólne”, rozdział 4 „Przepisy szczególne”, rozdział 5 „Zmiany w przepisach obowiązujących” oraz rozdział 6 „Przepisy przejściowe i końcowe” zawierają, w większym lub mniejszym stopniu, przepisy wspólne dla obu podatków.

Obecnie, na podstawie upoważnień zawartych w tej ustawie, istnieje ponad...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX