Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2003
Stan prawny: 1 marca 2003 r.
Autor komentarza:

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Omówienie, [w:] Prawo socjalne

Autor fragmentu:
du:2002:199:1673Ogólne

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673) weszła w życie 1 stycznia 2003 r. Reguluje ona w sposób kompleksowy i wyłączny problematykę ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (zwanego ubezpieczeniem wypadkowym). Nowa ustawa wprowadza szereg istotnych zmian konstrukcyjnych w stosunku do poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t. jedn. Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 z późn. zm.).

Definicja wypadku przy pracy

1. W obecnie obowiązującej ustawie zmieniona została definicja wypadku przy pracy. O ile poprzednio wypadek przy pracy definiowany był jako „nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą”, o tyle aktualnie art. 3 ust. 1 nowej ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu wypadkowym określa go jako „nagłe...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?