Dybała Grzegorz (red.), Szpyt Kamil (red.), Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2022
Stan prawny: 1 września 2022 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Komentarz

Autorzy fragmentu:

Przedmowa

Oddawany w Państwa ręce komentarz do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych stanowi rezultat prac wieloautorskiego zespołu. Jako redaktorzy jesteśmy niezwykle dumni i szczęśliwi, że w jego szeregach udało się nam zgromadzić zarówno wybitnych teoretyków, jak i – w przeważającej części – praktyków, od wielu lat związanych z rynkiem ubezpieczeń.

Ubezpieczenia gospodarcze pełnią niezwykle ważną rolę w codziennym życiu każdego człowieka, nawet jeżeli na pierwszy rzut oka nie zdaje on sobie z tego sprawy. Wśród nich za szczególnie istotne należy uznać ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwłaszcza te o charakterze obowiązkowym. Wynika to między innymi z faktu, że ostatnimi laty można było zaobserwować prawdziwe prosperity rynku odszkodowań, ze szczególnym uwzględnieniem tych powiązanych ze zdarzeniami komunikacyjnymi. Sprawy wytaczane przez samych bezpośrednio poszkodowanych, a także te inicjowane przez najbliższych członków ich rodzin bezapelacyjnie zdominowały wokandy wydziałów cywilnych w rodzimych sądach powszechnych. Analogiczna pozycja przypadła w wydziałach gospodarczych postępowaniom dotyczącym zwrotu kosztów najmu pojazdów zastępczych, kosztów naprawy pojazdu, jego holowania oraz utraty wartości handlowej. Tym samym trudno zaprzeczyć, że jest to problematyka niezwykle aktualna.

Jednocześnie, co znamienne, samych komentarzy do wspomnianej na początku ustawy (bodajże – najważniejszej obok kodeksu cywilnego z punktu widzenia dochodzenia roszczeń odszkodowawczych) jest na rynku stosunkowo niewiele. Jest to zaskakujące, bowiem o ile wspomniany obszar nie podlega na co dzień szczególnie istotnym i gwałtownym zmianom ustawodawczym, o tyle w żadnym razie nie można powiedzieć, by panowała w nim stagnacja. Olbrzymi wpływ ma na niego w szczególności orzecznictwo, próbujące dostosować wykładnię obowiązujących przepisów do dynamicznie zmieniających się stosunków społecznych. Orzecznictwo, które niejednokrotnie potrafi wyjaśnić tyle samo starych wątpliwości, co stworzyć nowe.

Publikacja przeznaczona jest dla wszystkich osób związanych z szeroko pojętym rynkiem ubezpieczeń. Wydaje się jednak, że najczęściej sięgać będą do niej praktycy: sędziowie, radcowie prawni, adwokaci, pracownicy kancelarii odszkodowawczych i towarzystw ubezpieczeniowych. I z myślą o nich właśnie ten komentarz powstał. Zresztą w środowisku praktyków – niezależnie od dziedziny prawa, którą się zajmują – od lat krąży tyle zabawne, co niejednokrotnie prawdziwe powiedzenie, że „tam, gdzie zaczyna się problem, kończy się komentarz”. Pozostaje nam mieć nadzieję, że podczas lektury niniejszego dzieła podobne myśli będą Państwa nachodzić jak najrzadziej.

dr Grzegorz Dybała

dr Kamil Szpyt

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot ustawy

I.Uwagi ogólne

1.

Obszary tematyczne ustawy. W komentowanym artykule określony został zakres przedmiotowy ustawy. Można go podzielić na cztery obszary tematyczne, których łączna analiza umożliwia identyfikację problematyki dotyczącej ubezpieczeń obowiązkowych. Jednakże w analizowanym przepisie ustawodawca nie wskazał definicji ubezpieczenia obowiązkowego, przyjmując zapewne założenie, że jego niezbędnym elementem jest wprowadzenie obowiązku jego zawarcia.

II.Zawieranie i wykonywanie umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

2.

Systematyka ustawy. Regulacje dotyczące zasad zawierania i wykonywania trzech obowiązkowych umów ubezpieczeń zostały usystematyzowane w samodzielnych rozdziałach. Problematyka dotycząca ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta w rozdziale 2 w art. 23–43 u.u.o. Tytuł rozdziału 2 w brzmieniu „Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych” nie jest tożsamy z identyfikacją umowy obowiązkowego ubezpieczenia wskazanego w art. 23 ust. 1u.u.o. jako obowiązkowego ubezpieczenia OC...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX