Piszko Agata, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2018
Stan prawny: 1 kwietnia 2018 r.
Autor komentarza:

Ustawa o systemie oświaty. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

Uchylony 1.09.2017 r. przez art. 15 pkt 2 p.w.p.o. Określał on cele systemu oświaty. Obecnie kwestie te normuje art. 1 pr. ośw.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX