Kosikowski Cezary, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, wyd. VII

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2013
Stan prawny: 1 maja 2013 r.
Autor komentarza:

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, wyd. VII

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Art. 1 wskazuje na zakres przedmiotowy ustawy. Jest on związany z określeniem zasad korzystania z konstytucyjnej wolności działalności gospodarczej (art. 20 Konstytucji RP) oraz z ustawowym określeniem ograniczenia wolności działalności gospodarczej (art. 22 Konstytucji RP). Konstytucja RP traktuje swobodę działalności gospodarczej (patrz szerzej M. Szydło, Swoboda działalności gospodarczej, s. 6 i n.; C. Kosikowski, Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia..., s. 37 i n.) jako podstawę społecznej gospodarki rynkowej. Jest to nowa formuła ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjęto ją w wyniku doświadczeń płynących z procesu transformacji ustrojowej w Polsce po roku 1989.

2.

Komentowana ustawa jest trzecią w kolejności ustawą regulującą od 1989 r. zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Prawie w całości zastąpiła ona ustawęz 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.), która...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX