Jędrasik-Jankowska Inetta, Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Omówienie, [w:] Prawo socjalne

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2001
Stan prawny: 1 października 2001 r.
Autor komentarza:

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Omówienie, [w:] Prawo socjalne

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

NOTA REDAKCYJNA

Komentarz uwzględnia przepis art. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887) w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej przez art. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 241, poz. 2074) z dniem 1 stycznia 2003 r.

1. Ubezpieczeniu chorobowemu podlegać można obowiązkowo albo dobrowolnie. Obowiązkiem ubezpieczenia objęci są pracownicy (z wyłączeniem sędziów i prokuratorów) oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych (art. 11 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. Nr 137, poz. 887). Obowiązek ubezpieczenia chorobowego dotyczy osób, które zawarły umowę o pracę lub są członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych także wówczas, gdy mają ustalone prawo do emerytury lub renty.

Ubezpieczeniu chorobowemu na swój wniosek mogą podlegać...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX