Ustawa o społecznej inspekcji pracy. Komentarz, [w:] Prawo socjalne - OpenLEX

Sanetra Walerian, Ustawa o społecznej inspekcji pracy. Komentarz, [w:] Prawo socjalne

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2001
Stan prawny: 1 października 2001 r.
Autor komentarza:

Ustawa o społecznej inspekcji pracy. Komentarz, [w:] Prawo socjalne

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

Ustawodawca uważa społeczną inspekcję pracy za służbę społeczną, co stanowi istotny powód - obok innych - by traktować ją jako organ załogi. Podkreśleniu więzów społecznej inspekcji pracy z załogą służy także przyjęcie generalnej zasady społecznego, a przy tym obowiązkowego, wykonywania funkcji inspektorskich. Stopień powiązania społecznych inspektorów pracy z załogą zależy w znacznym stopniu od zakresu ich prawnej i faktycznej niezależności od kierownika zakładu pracy (pracodawcy), którego działalność kontrolują. Niezależność ta jest tym większa im w większej mierze załoga identyfikuje się z działalnością wybranych przez siebie społecznych inspektorów pracy. Cel polegający na uniezależnieniu społecznych inspektorów pracy od kierownictwa zakładu pracy (kontrolerów od kontrolowanych) oraz możliwie ścisłym związaniu ich z załogą, realizuje art. 1 ustawy traktujący społeczną inspekcję pracy jako służbę społeczną. Celowi temu służy ustanowienie szczególnej ochrony trwałości...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX