Kwapisz Krystyna, Ustawa o radcach prawnych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2011
Stan prawny: 23 lipca 2011 r.
Autor komentarza:

Ustawa o radcach prawnych. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

Zgodnie z pierwotnym brzmieniem art. 1 ustawa określała zasady wykonywania obsługi prawnej przez radców prawnych, jej organizacji oraz działania samorządu radców prawnych. Było to nawiązanie do uchwały Nr 533 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1961 r. w sprawie obsługi prawnej przedsiębiorstw państwowych, zjednoczeń oraz banków państwowych, zgodnie z którą obsługę prawną wykonywali radcowie prawni, a niektóre czynności mogli także wykonywać referenci prawni oraz inne osoby, spełniające określone w uchwale nr 533 wytyczne.

Uchwała regulowała przykładowy zakres zadań radcy prawnego, który powinien m.in. informować kierownictwo i komórki organizacyjne przedsiębiorstwa o treści nowych aktów normatywnych, dotyczących działalności przedsiębiorstwa; informować organy samorządu robotniczego o treści opublikowanych aktów normatywnych, dotyczących ich zakresu działania, zastępować przedsiębiorstwa w postępowaniach sądowych i wydawać pisemne opinie. Zawierała wymagania dotyczące...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX