Kidyba Andrzej, Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych. Komentarz, [w:] Prawo handlowe

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2001
Stan prawny: 1 października 2001 r.
Autor komentarza:

Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych. Komentarz, [w:] Prawo handlowe

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

NOTA REDAKCYJNA

Komentarz uwzględnia przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. - Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57 poz. 502), które utraciły moc na podstawie art. 631 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 r. Nr 94 poz. 1037) z dniem 1 stycznia 2001 r., jednakże do czasu wydania przepisów dotyczących firmy i prokury pozostają w mocy - z uwzględnieniem zmian przewidzianych w powołanej ustawie - przepisy o firmie i prokurze, na podstawie art. 632 tej ustawy.

Komentarz uwzględnia przepis art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93) w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej przez art. 1 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 49, poz. 408) z dniem 25 września 2003 r.

Komentarz uwzględnia przepis art. 526 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93), który został skreślony przez art....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX