Ustawa o pracownikach sądów i prokuratury. Komentarz - OpenLEX

Mazuryk Marcin, Sadowski Krzysztof, Ustawa o pracownikach sądów i prokuratury. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Stan prawny: 4 maja 2014 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o pracownikach sądów i prokuratury. Komentarz

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)

Artykuł 1 komentowanej ustawy należy zaliczyć do przepisów ogólnych, normujących jej zakres przedmiotowy (tj. czego dotyczy) jak i podmiotowy (tj. kogo dotyczy). Obowiązki i prawa szeroko pojętej grupy zawodowej urzędników stanowią trzon regulacji tzw. pragmatyk urzędniczych, wprowadzając tym samym modyfikacje w odniesieniu do norm zawartych w kodeksie pracy, stanowiących lex generalis w stosunku do osób, z którymi nawiązano stosunek pracy. W tym miejscu należy podnieść, że urzędnicy to osoby zatrudnione na stanowiskach urzędniczych, którym przypisano zadania merytoryczne, natomiast zbiorcza kategoria „innych pracowników” oznacza pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych, pomocniczych, technicznych czy obsługowych. Ten bezustępowy, składający się jedynie z dwóch punktów artykuł wskazuje jednocześnie, w jakich państwowych jednostkach organizacyjnych jest stosowana niniejsza ustawa. Zgodnie z art. 175 ust. 1Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX