Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, wyd. V - OpenLEX

Bojarski Tadeusz, Kruk Ewa, Skrętowicz Edward, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, wyd. V

Komentarze
Opublikowano: WK 2016
Stan prawny: 31 marca 2016 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, wyd. V

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres podmiotowy i przedmiotowy, definicje

1.

Artykuł 1 określa podmiotowy i przedmiotowy zakres zastosowania komentowanej ustawy. Wyjaśnia, do jakich kategorii wiekowych mają zastosowanie przepisy ustawy (§ 1) oraz z powodu jakich zachowań mogą być one stosowane (§ 2).

2.

W kwestii wieku nieletniego ustawa z racjonalnych powodów wyróżnia trzy grupy osób, w zależności od przyczyny zainteresowania nimi.

3.

Po pierwsze, nieletnim w znaczeniu ścisłym jest – zgodnie z polską tradycją ustawodawczą od 1932 r. – osoba, która w chwili popełnienia czynu nie ukończyła lat 17. Ustawa wyróżnia grupę osób w wieku od 13. do 17. roku życia, które popełniły czyn karalny. Z tą grupą osób łączy się postępowanie o czyny karalne. Przesłanka wszczęcia postępowania w sprawie tych osób leży w pojęciu czynu karalnego, wyjaśnionego w art. 1 § 2 pkt 2 u.p.n. Wymienione pierwotnie w tym przepisie w literze b wykroczenie z art. 62 k.w. zostało wykreślone przez art. 41ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX