Gomułowicz Andrzej, Małecki Jerzy, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: ABC 2003
Stan prawny: 15 stycznia 2003 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz, wyd. II

Autor fragmentu:
Art. 1Zakres podmiotowy i przedmiotowy

1.

Doktryna zalicza ogólny podatek dochodowy do najidealniejszych podatków państw nowożytnych funkcjonujących w finansowo zdrowych i ekonomicznie dojrzałych społeczeństwach. Odpowiednio skonstruowany może on sprostać wymaganiom teorii podatkowej, nie będąc jednocześnie zbyt uciążliwym dla podatnika, nie szkodząc produkcji i obciążając dochód osobisty podatnika. Z tych względów wielu postuluje, by pełnił on w systemie podatkowym państwa rolę podstawową .

We współczesnych systemach podatkowych znane są dwa typy podatków dochodowych: podatek cedularny, zwany też podatkiem analitycznym, oraz podatek globalny, określany jako syntetyczny czy też unitarny. Podatek cedularny wykształcił się w Anglii w 1842 r. Charakteryzuje się on tym, że poszczególne rodzaje przychodów zaliczane są do tzw. ceduł (odrębnymi cedułami mogą być np. przychody z patentów, prowadzenia zakładów rzemieślniczych, wolnych zawodów, działalności gospodarczej, kapitałów pieniężnych i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX