Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz - OpenLEX

Gersdorf Małgorzata, Jagielski Jacek, Rączka Krzysztof, Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2008
Stan prawny: 15 kwietnia 2008 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Art. 1 kreuje prawnie (ale bez użycia wprost formuły o utworzeniu) Państwową Inspekcję Pracy, określając przy tym ogólnie jej status, cele oraz funkcje. Należy zauważyć, że nie jest to jednakże ustanowienie nowego, nieznanego do tej pory podmiotu, lecz kontynuowanie - na podstawie i w ramach nowej regulacji normatywnej - bytu prawnego instytucji mającej w Polsce długą i bogatą tradycję.

Swym jurydycznym rodowodem Państwowa Inspekcja Pracy sięga okresu międzywojennego, jej ideowa zaś geneza nawiązuje do postępowych koncepcji inspekcji pracy, powstałych jeszcze w XIX w. jako reakcja na niezwykle uciążliwe warunki pracy robotników fabrycznych, zwłaszcza dzieci i kobiet.

Państwowa Inspekcja Pracy powołana została do życia już w pierwszym okresie po odzyskaniu niepodległości, na podstawie tymczasowego dekretuNaczelnika Państwa z 3 stycznia 1919 r. o urządzeniu i działalności inspekcji pracy (Dziennik Praw Państwa Polskiego, Nr 5, poz. 90). Niewątpliwie istotnym impulsem do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX