Gola Alfred, Suchecki Juliusz, Ustawa o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. Komentarz, [w:] Nieruchomości

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2001
Stan prawny: 24 kwietnia 2001 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. Komentarz, [w:] Nieruchomości

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)

1. Ust. 1 został zmieniony ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych oraz o zmianie ustawy - prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 111, poz. 723), przez skreślenie słowa „stałego”. Usunęło to wątpliwości interpretacyjne pojęcia stałego wynajmowania. Obecnie nie powinno już budzić wątpliwości, że przepisy ustawy stosuje się do wszystkich określonych w ust. 1 lokali mieszkalnych zasadniczo przeznaczonych do wynajmowania w przeciwieństwie do najmu o charakterze okazjonalnym (por. art. 2 ust. 1 ustawy). W.E. Łyszczak (W.E. Łyszczak, T. Biliński: Aktualne prawo mieszkaniowe, Warszawa-Zielona Góra 1997, s. 26-27 i 33) uważa, że zmiana ta była konieczna ze względu na to, „że art. 6 ustawy o najmie pozwala na wynajmowanie mieszkania nie tylko na czas nie oznaczony, lecz na czas trwania stosunku pracy..., a także na czas oznaczony, jeżeli tego żąda najemca”.

2. W odróżnieniu od nie obowiązującej już ustawyz dnia 10 kwietnia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX