Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz - OpenLEX

Fras Mariusz (red.), Habdas Magdalena (red.), Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 15 maja 2021 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres stosowania ksiąg wieczystych

I.Pojęcie, rodzaje i przedmiot ksiąg wieczystych

1.

Księgi wieczyste są publicznym rejestrem praw odnoszących się do nieruchomości . Obowiązek jego prowadzenia jest zadaniem władzy publicznej. Ustawodawca powierzył wykonanie tego obowiązku władzy sądowniczej. Prowadzenie ksiąg wieczystych należy do właściwości sądów rejonowych (art. 23 u.k.w.h.).

2.

Publiczny charakter tego rejestru ogranicza się jednak do jego sfery organizacyjnej. Pod względem treści księgi wieczyste służą wyłącznie do rejestracji praw podmiotowych należących do sfery prawa cywilnego. Nie podlegają więc ujawnieniu w księdze wieczystej np. ograniczenia prawa własności wynikające z regulacji publicznoprawnych.

3.

Księgi wieczyste prowadzone są w Polsce w systemie realnym (niem. Grundsatz des Real-foliums), który polega na tym, że dla każdej nieruchomości prowadzona jest odrębna księga wieczysta. W Polsce zastosowano jeden z wariantów systemu realnego, który określić można mianem systemu realnego przypadkowego. W naszym systemie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX