Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz - OpenLEX

Dębska Monika, Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2013
Stan prawny: 1 grudnia 2012 r.
Autor komentarza:

Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

USTAWA DELEGOWANA PRZEZ KONSTYTUCJĘ RP

Artykuł 1 ustawy o KRS określa zakres przedmiotowy całego aktu, zaliczając do niego kompetencje organu, tryb wyboru jego członków, ustrój oraz postępowanie przed KRS. Treść przepisu jednoznacznie wskazuje, iż ustawa została stworzona w realizacji delegacji zawartej w art. 187 ust. 4 Konstytucji RP, zgodnie z którą ustrój, zakres działania i tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób wyboru jej członków określa ustawa. W ten sposób ustrojodawca, stanowiąc w ustawie zasadniczej o funkcjonowaniu w strukturach państwa KRS, przekazał wymienione, bardziej szczegółowe kwestie związane z jej funkcjonowaniem do uregulowania w drodze ustawy.

KOMPETENCJE KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

Zgodnie z brzmieniem art. 1 ustawy o KRS, przedmiotowa ustawa reguluje po pierwsze kompetencje organu, co odpowiada wskazanemu w Konstytucji RP zakresowi działania. Przez kompetencje rozumie się bowiem zakres uprawnień, pełnomocnictw, zakres działania jakiejś...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX