Klat-Górska Elżbieta, Klat-Wertelecka Lidia, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX 2015
Stan prawny: 1 stycznia 2015 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Instytucja gospodarowania nieruchomościami. Ustawodawca, używając określenia „gospodarowanie”, czyni to jedynie w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego, nie uwzględniając w ramach tej instytucji nieruchomości stanowiących przedmiot prawa własności podmiotów prywatnych, w odniesieniu do których mówi się o wykonywaniu prawa własności (zob. W. Szydło, Reprezentacja Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami, Wrocław 2010, s. 161).

Gospodarowanie rozumiane jest jako ciągła i systematyczna dbałość o racjonalne zarządzanie w sposób przynoszący pożądany pożytek społeczny, z wyłączeniem wszelkich przejawów marnotrawstwa (zob. J. Szachułowicz, Prawo wodne. Komentarz, wyd. IV, Warszawa 2010, s. 11).

Instytucja gospodarowania nieruchomościami może być ujmowana w szerokim znaczeniu, czyli jako zespół czynności faktycznych lub prawnych, mających na celu realizację funkcji społeczno-gospodarczego, związanych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX