Ciechorski Jan, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz do wybranych przepisów

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2023
Stan prawny: 1 stycznia 2023 r.
Autor komentarza:

Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz do wybranych przepisów

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Prima facie tytuł komentowanej ustawy wskazuje, że jej przepisy normują działalność leczniczą, którą zgodnie z przepisami art. 3 u.d.l. jest udzielanie świadczeń zdrowotnych (również promocja zdrowia – art. 3 ust. 2 pkt 1 u.d.l.). Jednakże już w art. 1 u.d.l. wskazano zdecydowanie szerszy zakres regulacji objętych przepisami tego aktu prawnego. Przedmiot poddany normowaniu w ustawie w niewielkim stopniu wprost dotyczy świadczeń zdrowotnych, zdecydowana większość przepisów ma pośredni wpływ na działalność leczniczą w rozumieniu nadanym przez tę ustawę. Wydaje się więc, że bardziej odpowiednim, adekwatnym do treści poddanych regulacji byłby tytuł „o podmiotach wykonujących działalność leczniczą”, nie zaś o samej działalności leczniczej, ponieważ obecny tytuł jest mylący. Należy przy tym mieć na uwadze, że tytuł ustawy stanowi istotną wskazówkę interpretacyjną przy dokonywaniu wykładni poszczególnych jej przepisów (zob. szerzej M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady – reguły –...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX