Hoc Stanisław, Szustakiewicz Przemysław, Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2023
Stan prawny: 1 sierpnia 2023 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Komentarz, wyd. II

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Projekt utworzenia CBA był jednym z głównych postulatów PiS w kampanii wyborczej w 2005 r. Projekt ustawy o CBA w redakcji z dnia 1 grudnia 2005 r. poddany został krytyce Rady Legislacyjnej (Przegląd Legislacyjny 2006, nr 2(54), s. 148–155), w opinii stwierdzono m.in.: „Mając więc na uwadze, że w Polsce już funkcjonują służby zajmujące się zwalczaniem korupcji, warto może skoncentrować się na kwestii kompetencji tworzonego Urzędu i wziąć pod uwagę doświadczenia francuskiego Urzędu Antykorupcyjnego, który zresztą jest wspomniany w uzasadnieniu projektu. Urząd francuski co roku wydaje sprawozdania, które są udostępniane publicznie. Sprawozdania te są doskonałe pod kątem legislacyjnym, gdyż z rozpoznania przestępstw korupcyjnych urząd wyciąga wnioski legislacyjne, pokazując gdzie są ewentualne luki. Urząd ten zajmuje się więc zwalczaniem korupcji w tych sytuacjach, które nie mieszczą się w przepisach kodeksu karnego, czyli jeśli chodzi o płatną protekcję to zajmują się tym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX