Filipiak Patryk, Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Stan prawny: 14 lipca 2020 r.
Autor komentarza:

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 15art(15)

Wprowadzenie

1.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne wprowadzono mocą przepisów art. 15–25 ustawy z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 . Postępowanie to pozwala na przeprowadzenie szybkich negocjacji z wierzycielami oraz zawarcie z nimi porozumienia w formie układu w przedmiocie spłaty zadłużenia. Układ zawierany jest poza sądem pod nadzorem doradcy restrukturyzacyjnego wybranego przez przedsiębiorcę. Doradca pełni funkcję nadzorcy układu. Niezwykle istotna jest ochrona majątku przed egzekucją i wypowiedzeniem kluczowych umów. Będzie ona trwała 4 miesiące, zaś warunkiem jej udzielenia jest konieczność uzyskania zgody nadzorcy układu na czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu.

2.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest szczególną postacią postępowania o zatwierdzenie układu uregulowanego w art....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX