Szczególne zasady usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z... - OpenLEX

Dalkowska Anna (red.), Szczególne zasady usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa. Komentarz do wybranych przepisów

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Stan prawny: 17 grudnia 2018 r.
Autorzy komentarza:

Szczególne zasady usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa. Komentarz do wybranych przepisów

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

I.Przyczyny powołania Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich – dalej Komisja

1.1.

Problematyka nieruchomości warszawskich i związana z nią reprywatyzacja nie zostały kompleksowo rozwiązane do chwili obecnej . Trwająca niepewność prawna, skomplikowane stany faktyczne, związane z ustalaniem kręgu osób uprawnionych oraz ich następców prawnych w świetle Dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy z 26.10.1945 r. oraz niezakończone postępowania administracyjne doprowadziły do patologii, w której majątek publiczny w wyniku reprywatyzacji niejednokrotnie został przejęty z naruszeniem przepisów prawa. Powyższe naruszenia wymagały podjęcia działań o charakterze nadzwyczajnym, które zmierzają do ochrony dóbr bardziej zasługujących na ochronę aniżeli stabilność decyzji administracyjnych. Zakończenie II wojny światowej otworzyło nowy etap w historii państwa polskiego. Jednym z podstawowych celów towarzyszących powojennej rzeczywistości w Warszawie była odbudowa zniszczonej stolicy. W literaturze słusznie zauważa się, że „odbudowa stolicy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX