Kłaczyński Michał, Świadczenie przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2002
Stan prawny: 10 lutego 2003 r.
Autor komentarza:

Świadczenie przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1

Art. 1.

Zakres regulacji ustawy

Podstawowym celem komentowanej ustawy jest dostosowanie polskiego prawa do prawa wspólnotowego w zakresie regulacji świadczenia usług i prowadzenia działalności zawodowej przez prawników zagranicznych. Acquis communautaire podlegające implementacji we wskazanym zakresie, obejmuje zasadę swobody prowadzenia działalności gospodarczej - art. 43-48 (dawne art. 52-58) i zasadę swobody świadczenia usług - art. 49-55 (dawne art. 59-66) Traktatu rzymskiego, w zakresie świadczenia pomocy prawnej. Uregulowanie swobody świadczenia usług prawniczych jest przedmiotem dwóch osobnych dyrektyw:

*

Dyrektywa Rady z dnia 22 marca 1977 r., 77/249/EWG, w sprawie ułatwienia skutecznego korzystania przez prawników ze swobody świadczenia usług,

*

Dyrektywa Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 1998 r., 98/5/WE, w sprawie ułatwienia prowadzenia stałej praktyki prawniczej w innym Państwie Członkowskim niż to, w którym uzyskano kwalifikacje.

Istota wskazanych wyżej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX