Szewc Andrzej, Samorząd województwa. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2007
Stan prawny: 1 czerwca 2007 r.
Autor komentarza:

Samorząd województwa. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1

1.

Termin "województwo" ma w prawie polskim dwa znaczenia:

1)

jednostka zasadniczego podziału terytorialnego państwa (zob. art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603 z późn. zm.), oraz

2)

jednostka samorządu terytorialnego, czyli wspólnota samorządowa.

W przepisach komentowanej ustawy jest używany w drugim znaczeniu.

2.

Województwo jako jednostka podziału terytorialnego państwa stanowi część terytorium Polskiej Rzeczypospolitej, w granicach określonych przez ustawę, powołaną w pkt 1.1, poprzez wskazanie gmin wchodzących w skład poszczególnych województw. Granice gmin określa rozporządzenie Rady Ministrów.

3.

Na województwo jako jednostkę samorządu terytorialnego składają się osoby fizyczne stale zamieszkujące na obszarze województwa. O tym, kto jest stałym mieszkańcem województwa, przesądzają przepisy kodeksu cywilnego (art. 25-28). Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, mające siedzibę...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX