Bieżuński Paweł, Rzecznicy patentowi. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2009
Stan prawny: 24 września 2009 r.
Autor komentarza:

Rzecznicy patentowi. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Autor fragmentu:
Art. 17(a)

1.

Komentowany przepis określa zasady uzyskiwania danych do składania podpisu elektronicznego oraz wskazaniu roli samorządów zawodowych w tym zakresie. Szczególny tryb uzyskiwania tych danych umożliwić ma bezsprzeczną identyfikację profesjonalnego pełnomocnika, uwierzytelniającego się w systemie.

2.

Uzyskanie danych pozwalających na działanie w systemie teleinformatycznym przez profesjonalnych pełnomocników warunkowane jest dodatkową identyfikacją, co ma zapobiegać z jednej strony wyłudzaniu przez strony kosztów zastępstwa procesowego, a z drugiej jest niezwykle istotne ze względu na fakt, że poziom uprawnień profesjonalnego pełnomocnika pozwala na zapoznanie się z jakimikolwiek aktami elektronicznymi.

3.

Profesjonalny pełnomocnik może komunikować się z sądem również przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego.

4.

Dane do składania podpisu udzielane są profesjonalnemu pełnomocnikowi za pośrednictwem samorządu, do którego przynależy. Samorząd ma obowiązek przekazania danych do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX