Spurek Sylwia, Przeciwdziałanie przemocy domowej. Komentarz, wyd. VI

Komentarze
Opublikowano: WKP 2023
Stan prawny: 1 sierpnia 2023 r.
Autor komentarza:

Przeciwdziałanie przemocy domowej. Komentarz, wyd. VI

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres ustawy

1.

Przepis wskazuje zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy. Zgodnie bowiem z § 21 ust. 1 pkt 1 ZTP w przepisach ogólnych określa się sprawy regulowane ustawą i podmioty, których ona dotyczy, lub sprawy i podmioty wyłączone z zakresu jej regulacji. Określenie zaś zakresu polega na wskazaniu w konkretnym przepisie, najlepiej pierwszym, czego ustawa dotyczy, z użyciem takich wyrazów jak: „określa”, „normuje”, „reguluje”, przy czym wyznaczenia zakresu przedmiotowego należy dokonać w konkretnym przepisie nawet wtedy, gdy to tylko nieznacznie poszerza zakres zawarty w samym tytule ustawy (S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz..., s. 65). Zamieszczenie więc w ustawie przepisu określającego jej zakres jest obligatoryjne.

2.

Zgodnie z pierwotnym brzmieniem art. 1 ustawa normowała trzy grupy kwestii: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX