Dzierżanowski Włodzimierz i in., Prawo zamówień publicznych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 1 maja 2021 r.
Autorzy komentarza:

Prawo zamówień publicznych. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres regulacji

1.

Z dniem 1.01.2021 r. weszła w życie ustawa z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), która zastąpiła ustawę z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), obowiązującą od 16 lat. Regulacje dotyczące zamówień publicznych funkcjonują jednakże w polskim prawie już od ponad 26 lat – pierwszą ustawą przyjętą po zmianie ustroju w 1989 r., regulującą zagadnienia zamówień publicznych, była ustawaz 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r. poz. 664 ze zm.). Przyjęcie kolejnej – trzeciej już – ustawy w 2019 r. było podyktowane potrzebą dostosowania prawa do zmienionej sytuacji gospodarczej i prawnej. Jak wskazuje uzasadnienie projektu ustawy: „Celem opracowania nowej ustawy jest wprowadzenie nowych rozwiązań opartych na maksymalnej efektywności i przejrzystości udzielanych zamówień publicznych, uwzględniających jednocześnie rolę zamówień publicznych w kształtowaniu polityki...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX