Brzozowska-Pasieka Monika, Olszyński Michał, Pasieka Jerzy, Prawo prasowe. Komentarz praktyczny

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2013
Stan prawny: 1 stycznia 2014 r.
Autorzy komentarza:

Prawo prasowe. Komentarz praktyczny

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.Wolność wypowiedzi; prasa jako stróż publiczny (public watchdog)

Wolność prasy to jeden z najlepszych sposobów ujawniania i kształtowania opinii publicznej o ideach i postawach przywódców politycznych, osób publicznych czy ludzi pełniących funkcje publiczne. Wolność prasy to również możliwość prezentowania zjawisk nagannych, takich jak: korupcja, oszustwa, przestępstwa czy nepotyzm.

Prasa może też odgrywać pewną rolę (pozytywną lub negatywną) przy różnego rodzaju konfliktach:

1)

społecznych (sporach międzyludzkich czy kulturowych);

2)

religijnych (waśniach między wyznawcami poszczególnych religii, a także sporach między osobami niewierzącymi i wierzącymi);

3)

zbrojnych (wojnach i walkach - na bardzo różnym tle);

4)

politycznych (sporach między państwami).

Dzisiaj prasa w wielu przypadkach nie jest ani „grzeczna”, ani delikatna. Wypowiedzi dziennikarskie obejmują zarówno przesadę, prowokację, jak i prezentowanie opinii, treści i spraw bulwersujących czy kontrowersyjnych. Dziennikarze coraz chętniej zapraszają do udziału w debacie politycznej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX