Izdebski Hubert, Zieliński Jan Michał, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LEX 2015
Stan prawny: 28 lutego 2015 r.
Autorzy komentarza:

Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Przepisy art. 1 określają zakres stosowania ustawy („stosuje się do publicznych i niepublicznych szkół wyższych”), w pełni czytelny po zapoznaniu się z definicjami sformułowanymi w art. 2 ust. 1 pkt 1–3.

2.

Ustęp 1 jednoznacznie stwierdza, że ustawę stosuje się do wszystkich szkół wyższych, a więc także zawodowych i wojskowych, które do wejścia w życie Prawa o szkolnictwie wyższym miały swoje odrębne regulacje ustawowe – uchylone przepisami art. 276. Specyfika tych uczelni regulowana jest konkretnymi normami, formułowanymi w przepisach ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Podkreślenie w ust. 2, że przepisy ustawy stosuje się do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ma bardzo istotne znaczenie wobec niedokonania zmian w umowie między Rządem RP a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół katolicki, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych, oraz w sprawie trybu i zakresu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX