Izdebski Hubert, Zieliński Jan Michał, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX 2013
Stan prawny: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy komentarza:

Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Przepisy art. 1 określają zakres stosowania ustawy („stosuje się do publicznych i niepublicznych szkół wyższych”), w pełni czytelny po zapoznaniu się z definicjami sformułowanymi w art. 2 ust. 1 pkt 1–3.

2.Ustęp 1

jednoznacznie stwierdza, że ustawę stosuje się do wszystkich szkół wyższych, a więc także zawodowych i wojskowych, które do wejścia w życie prawa o szkolnictwie wyższym miały swoje odrębne regulacje ustawowe – uchylone przepisami art. 276. Specyfika tych uczelni regulowana jest konkretnymi normami, formułowanymi w przepisach p.s.w.

Podkreślenie w ust. 2, iż przepisy ustawy stosuje się do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ma bardzo istotne znaczenie wobec niedokonania zmian w umowiemiędzy Rządem RP a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych, oraz w sprawie trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX