Kościuk Agata, Prawo energetyczne. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2023
Stan prawny: 30 stycznia 2023 r.
Autor komentarza:

Prawo energetyczne. Komentarz, wyd. II

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres stosowania przepisów ustawy. Cel regulacji

1.Zakres stosowania ustawy

Artykuł 1 p.e. określa zakres stosowania przepisów ustawy oraz cel regulacji. Jak wynika z art. 1 ust. 1, 2a i 2b p.e. ustawa określa:

1)

zasady kształtowania polityki energetycznej państwa;

2)

zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła;

3)

zasady działalności przedsiębiorstw energetycznych;

4)

organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią;

5)

warunki wykonywania i kontrolowania działalności polegającej na przesyłaniu dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania w celu przeprowadzenia projektu demonstracyjnego wychwytu i składowania dwutlenku węgla w rozumieniu art. 1 ust. 3 ustawy z 9.06.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze;

6)

zasady funkcjonowania systemu pomiarowego oraz centralnego systemu informacji rynku energii.

Definicja przedsiębiorstwa energetycznego jest zawarta w art. 3 pkt 12 p.e., energii – w art. 3 pkt 1 p.e., ciepła – w art. 3 pkt 2 p.e., paliw – w art. 3 pkt 3p.e.,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX